Reach Us

M/s. Punjabi Ghasitaram Halwai Pvt. Ltd.


Address:

G. Ghasitaram Estate,
Jasmine Mill Road,
Mahim (East), Mumbai - 400 017.
Maharashtra. INDIA

Tel No.:

+91-22-24090000 / 24090101 / 24090202
2409040 3/ 24033636 / 24033637